Yapı Marketler

YAPI MARKETLER

Günümüzde yapı malzemelerine olan ihtiyaçlar giderek artmakta ve tüketiciler bu malzemeleri satan perakendeciler arasında tercih yapmak durumunda kalmaktadırlar. Tüketiciler bu tercihlerini yaparken yapı marketleri ile küçük esnafların bazı avantajlı ve dezavantajlı yönlerinin tüketicilerin Satınalma davranışları üzerindeki etkilerini dikkate almaktadır ve bunun neticesinde görülmektedir ki yapı marketlerin pazardaki payı her geçen gün biraz daha artmaktadır.

Bapaş Profil AŞ olarak, pazarda oluşan bu eğilimin farkındayız ve bu segmentteki müşterilerimize hitap edecek satış ve pazarlama stratejileri geliştirmekteyiz. Ürünlerimizin bu yapı marketlerde satışını temin edecek farklı ambalaj tercihleri oluşturmakta ve bu ürünlerin planlı stok yönetimi ile hazır bulunması için gayret göstermekteyiz.